logo kapook

church

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสงคราม > อ.เมืองสมุทรสงคราม > ต.แม่กลอง

โบสถ์คาทอลิกนักบุญยาโกเบ

 

โบสถ์คาทอลิกนักบุญยาโกเบ

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสงคราม > อ.เมืองสมุทรสงคราม > ต.แม่กลอง
ศาสนสถาน > คริสต์ศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โบสถ์คาทอลิกนักบุญยาโกเบ

รูปภาพ  

วีดีโอ โบสถ์คาทอลิกนักบุญยาโกเบ

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โบสถ์คาทอลิกนักบุญยาโกเบ

ข่าว/บทความ