logo kapook

church

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พระนครศรีอยุธยา > อ.พระนครศรีอยุธยา > ต.ประตูชัย

คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์

 

คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พระนครศรีอยุธยา > อ.พระนครศรีอยุธยา > ต.ประตูชัย
ศาสนสถาน > คริสต์ศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์

รูปภาพ  

วีดีโอ คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์

ข่าว/บทความ