logo kapook

church

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.เพชรบูรณ์ > อ.บึงสามพัน > ต.ซับสมอทอด

คริสตจักรความหวังบึงสามพัน

 

คริสตจักรความหวังบึงสามพัน

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.เพชรบูรณ์ > อ.บึงสามพัน > ต.ซับสมอทอด
ศาสนสถาน > คริสต์ศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ คริสตจักรความหวังบึงสามพัน

รูปภาพ  

วีดีโอ คริสตจักรความหวังบึงสามพัน

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ คริสตจักรความหวังบึงสามพัน

ข่าว/บทความ