ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.ศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.มนตรีบำรุง ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.โรงฆ่าสัตว์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.,พระแม่มหาการุณย์ 10, ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.สนามบินพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.เพชรบุรี 17 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.,ดาราฉาย, สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรของพระคริสต์ ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ. 7 การเคหะชุมชนสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง